Bærekraft på kjøkkenbenken

I Gorines er vi opptatt av god mat, men også god helse. Vi gjør derfor vårt ytterste for at produktene vi leverer skal være blant de mest helsemessig bærekraftige innenfor sine produktkategorier.

Gorines har lokalisert sitt produksjonsanlegg i Lillesand kommune, og ble nyåpnet i 2020. Her har Gorines har skapt et anlegg som er helt unikt med hensyn til klimaeffekter, og har tatt i bruk de mest optimale, innovative energi- og klimaløsninger som er mulig å ta i bruk.

baguetter i produksjon

Bakgrunnen for Gorines valg, er at vi som mellomstor produsent ønsker å ta del i, og sitte i førersetet i overgangen til et mer miljøvennlig samfunn. ​

Gorines har kombinert bruken av innovative teknologiske løsninger på en måte som enda ikke er kommersialisert, noe som er krevende økonomisk og teknologisk. 

baguetter i produksjon

Løsningene vi har investert i gir en vesentlig energibesparende effekt. Tiltakene vi har integrert og tatt i bruk er: ​

  • Fabrikktaket er dekket med over 2000 solceller som gir en årlig produksjon av ca 700 000 kwh​
  • Batteribank som lagrer all overskuddsenergien
  • Energibrønner bidrar til kjøling i ventilasjon, tempererte produksjonsrom og ulike kjøleinnretninger​
  • Store vannbasseng som lagrer varmt vann​
  • Alt dette blir driftet av et avansert styringssystem som optimaliserer bruk av energi​
baguetter i produksjon

Åpenhetsloven

Gorines AS erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet prinsipper og krav til vår egen virksomhet.

les mer