Smaken av
gode råvarer!
I Gorines er vi opptatt av god mat, men også god helse. Vi gjør derfor vårt ytterste for at produktene vi leverer skal være blant de mest helsemessig bærekraftige innenfor sine produktkategorier.

Kvalitet og miljø

Kvalitet er for oss en selvfølge og noe vi etterlever - hver dag og i alt vi foretar oss. Helt fra innkjøp av de gode råvarene, og frem til maten står serveringsklar på ditt spisebord, så gjør vi vårt beste for at du skal få den beste kvaliteten.

I Gorines er vi opptatt av god mat, men også god helse.
Vi gjør derfor vårt ytterste for at produktene vi leverer skal være blant de mest helsemessig bærekraftige innenfor sine produktkategorier. Dette gjør vi gjennom å redusere blant annet fett- og saltinnhold, samt bruk av gode råvarer.

Vi tilrettelegger for at alle som jobber hos Gorines skal være aktive og ha gode muligheter til å holde seg i form.
Vårt HMS program sørger for at alle får god oppfølging og motivasjon. Dersom våre ansatte har et bevisst forhold til kost og helse, så mener vi at dette vil sette sitt preg på oss som bedrift og på produktene som ender opp i ditt hjem.

Bærekraftig produksjon

Bærekraft er også endel av vårt totale kvalitetsbilde, og FN´s bærekraftsmål står på vår dagsorden. Det at vi tar klima, helse og miljø på alvor, skal være en trygghet og en selvfølge for deg som forbruker.
Bærekraftsmålene er på mange måter verdens største dugnad for en bedre klode for både oss og kommende generasjoner.
Derfor har vi identifisert 3 ulike bærekraftsmål, som står aktivt på dagsordenen vår; god helse, ansvarlig forbruk og produksjon, samt å bidra til å stoppe klimaendringene.
Vi skal være bærekraftige og klimanøytrale gjennom målrettet ledelse og produksjon – med hele vår organisasjon med på laget. Dette skal vi oppnå gjennom å:
  • Doble produksjon uten økte kostnader gjennom å jobbe målrettet med kostnadseffektivitet
  • Redusere energiforbruk i forhold til dagens produksjon med 60 %
  • Utnyttelse av fornybare energikilder som solcelle- vannkraft og vindkraft
  • Utnytte overskuddsvarme og kjøling omdannet til energi
  • Øke gjenvinnbar emballasje med minimum 40 %
  • Redusere matsvinn gjennom teknologi og nettverkssamarbeid
  • Kompetanseutvikling gjennom nettverk for å utvikle nye metoder for ressursutnyttelse av de råvarene vi bruker

Fremtidsrettede produksjonsfasiliteter

Våre moderne og godt gjennomtenkte fasiliteter er bygget og optimalisert for å redusere energiforbruket. Her benytter vi oss i stor grad av fornybare energikilder. Store takflater samler inn sollys og via geobrønner skaper vi energi fra overskuddsvarme/-kulde –som får nytt liv som energi til matproduksjon.
Alle disse tiltakene leder oss mot målet om å være og forbli en bærekraftig og klimanøytral produsent og leverandør. Slik jobber vi, og slik vil vi ha det. Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre vår del. På denne måten skaper vi bærekraft, slik at du som forbruker kan kjøpe våre produkter og nyte dem med ren samvittighet.
Enten det gjelder innkjøp, eller distribusjon, så stiller vi strenge krav til hvem vi samarbeider med. Vi er ikke sterkere enn vårt svakeste ledd, derfor velger vi kun med dyktige og seriøse aktører.